Jelenlegi hely

Ráday Múzeum – adatbázis

A Ráday Múzeum adatbázisban rögzíti a múzeum állományában s a Dunamelléki Református Egyházkerület gyülekezeteinél található klenodiumokat, értékeket. Az adatbázis nem csak a tárgyi anyag rögzítésére, hanem az épített kulturális örökség, az egyházközségek hangszereinek, berendezési tárgyainak stb. rögzítésére is vállalkozik. Az adatbázis létrehozása hosszú időt igénybe vevő folyamat: a helyszínek bejárása, adatok felvétele, fotózás, adatbevitel/feltöltés min-mind időigényes feladat. Adatbázisunk folyamatosan épül – elkészülte több éves munkát vesz igénybe.

A tárgyi anyagról, a klenodiumokról elkészült azonban már egy olyan anyagmennyiség, melyet elérhetővé teszünk az érdeklődők számára. A közreadott adatbázis (regisztráció után érhető el) az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiumának támogatásával készült (témacím: „A Bács-kiskunsági Egyházmegye klenodiumai – a gyülekezetek és a Ráday Múzeum anyagában – fényképes gyűjteményi adatbázis közzététele”)

A feldolgozott anyagról:

A református egyház liturgiája a két sákramentum, a keresztelés és az úrvacsoraosztás során használatos eszközöket, „drágaságokat” – a 18. század vége óta klenodiumnak nevezi. A feldolgozás során tehát a keresztelő és úrvacsora edényeket vettük számba. Felmértük a keresztelő kannákat és tálakat, az úrvacsorai kenyérosztó tányérokat, tálakat, bortartó kannákat és az ivóedényeket (kehely, pohár, kupa). Jeleztük amennyiben ezek az edények készletet alkotnak illetve valaha készlet részei voltak. A felmérés során több egyházközségnél találkoztunk azzal az egyre terjedő gyakorlattal, mely szerint a gyülekezet az ún. külön kelyhes úrvacsorát gyakorolja. Az ilyen célra beszerzett kisméretű poharak ugyan általában készen vásárolt és nem készíttetett klenodiumok, ám – ha nem is művészi, hanem történeti értékük miatt – adatbázisunkba bekerültek. Az adatbázis feltöltésénél kiemelt figyelemmel voltunk a védett tárgyakra, azok elsőbbséget élveztek. Ilyen módon, a fenti indokok alapján, elkészült anyagunk nemcsak ötvösműveket, hanem ón- és kerámia munkákat is tartalmaz. Sőt néhány, történeti értéke miatt különlegesnek számító, fából készült kehely adatait is szerepeltetjük.

Nyilvánosság:

Az adatbázis nyilvános, ám regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kérjük, kövesse az adatbázisban megadott iránymutatást.

Az adatbázis használata:

Az adatbázis (jelenlegi) fő menűpontjai: Köszöntő, Egyházközségek, Edények (értsd: szent edény vagy klenodium) egyaránt igazodnak az egyházi-gyűjteményi és a kutatói igényekhez. A klenodiumokat általában az egyházközség/település nevével és típusa megnevezésével keresik pl: kecskeméti bortartó kanna. Az „Egyházközségek” menűpontban látható, hogy a tervezett adatbázis milyen egyéb felmérési adatokat fog tartalmazni (egyéb tárgy, harang, könyv, templomi berendezés stb.). Az „Edények” menűpontban pedig az összes feldolgozott klenodium megtalálható, melyek szűrése pillanatnyilag készítőre, tárgytípusra, egyházközségre lehetséges – együttes, de külön-külön megadott keresési szempont szerint is. Az edények metaadatai alapvetően egyezőek – valójában bővebbek – a múzeumi tárgyleíró kartonok adataival. Az edények megnevezésénél nem tudtunk mindenütt azonos szempontokat érvényesíteni, hiszen a gyülekezetek leltárai már bizonyos megnevezéseket rögzítettek, s amit az indokol, hogy egy tárgytípus (pl: kehely) esetenként tömegesen fordul elő. Lényegében a szűrések a megnevezés jelentőségét csökkentik.

Az oldal tetejére