Jelenlegi hely

A Dunamellék református egyházművészete

A Dunamellék református egyházművészete

Kiállításunk a Dunamellék református egyházművészetét tárja a látogató elé. A református egyház életét, művészeti megnyilvánulásait, annak fő tendenciáit mutatjuk be, ezen belül pedig azokat a klenódiumokat, festett asztalos munkákat, egyháztörténeti emlékeket tárjuk a közönség elé, melyek a Dunamellék gyülekezeteit leginkább jellemzik.
Anyagunkban helyet kaptak az ötvösművészet remekei, az ónművesség, a kerámia- és textilművészet kiváló darabjai. A kiállítás tájékoztatást ad a református liturgia kialakulásáról, annak sajátos vonásairól. Megismerhetők a református templomok tipikus berendezési tárgyai.

Kiállításunk anyaga évszázadokat átölelve, a hazai reformáció kezdeteitől mutatja be gyülekezeteink ízlésvilágát, tárgykultúráját, puritánságát és mértéktartással párosuló díszítő kedvét. A bemutatott tárgyak, klenódiumok a hajdan volt nemzedékek küzdelmét, igyekezetét és hitét közvetítik a látogatók számára. A kiállításon láthatók a református templomok fontosabb berendezési tárgyai: úrasztala, szószék, padelők, festett famennyezetek, perselyek és a református hitünk szerinti két sákramentum, a keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatásának eszközei. Az úrvacsorai bortartó kannák, kelyhek, poharak, tányérok, az úrasztali terítők és a keresztelő kannák, tálak hű tükrei koruk iparművészetének, az azokat megrendelő/befogadó vallási közösség ízlésének és anyagi lehetőségeinek. A bemutatott festmények, reprodukciók, viseletek képet adnak a református gyülekezetek életéről, templomi szertartásairól.

Kiállított anyagunkkal 18. századi zeneművek hallgatása mellett ismerkedhet.

Egyházművészeti gyűjteményünk igazi csemege lehet az iparművészet (ötvösség, ón és kerámia művesség, festett asztalos munkák), a történelem, az egyháztörténet, a református liturgia iránt érdeklődőknek.

Az oldal tetejére