Jelenlegi hely

A kulcsrazárt szoba titkai, Muraközy János élete és festészete című kiállítás megnyitója

A kulcsrazárt szoba titkai, Muraközy János élete és festészete című kiállítás nyílik a Ráday Múzeumban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2018. június 20-án, szerdán 17 órára “A kulcsrazárt szoba titkai, Muraközy János élete és festészete” című kiállítás megnyitójára.

  • A kiállítást megnyitja: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
  • Muraközy János életútját ismerteti: Székelyné Kőrösi Ilona muzeológus
  • A Muraközy család nevében beszédet mond: Muraközy János
  • A vendégeket köszönti: dr. Fogarasi Zsuzsa igazgató

Muraközy János (1824 -1892) a 19. századi kecskeméti nemesi-polgári értelmiség kiemelkedő alakjai közé tartozott, aki sokoldalú tevékenységével méltán kiérdemelte, hogy neve megörökítésre kerüljön a várostörténet lapjain. Családja és életútja révén sok szállal kötődött a református Ókollégium épületéhez, ahová most visszatért a nagy idők évszázadát idéző alkotásaival.

Ősei, a református vallású, nemes Muraközy család tagjai a 17. századig visszamenően jelen voltak Kecskemét város történetében. Lakóhelyükről, a Muraközből a török hódítók, majd az ellenreformáció miatt menekültek északabbra, végül letelepedtek a megélhetést és szabad vallásgyakorlást biztosító Kecskeméten. Az egyik felmenő, Muraközy II. Sámuel már fontos pozíciókba került Kecskeméten: nótárius, városi szenátor, főbíró. József nevű unokája a festőművész és szabadságharcos Muraközy János nagyapja. Muraközy János 1824. február 8-án született Kecskeméten. Négyen voltak testvérek, három fiú és egy lány. A szülők nagy gondot fordítottak a fiúgyermekek taníttatására. János alsófokú tanulmányait a lutheránusok pesti iskolájában és a kecskeméti reformátusoknál végezte, majd itt fejezte be a gimnáziumi és főiskolai évfolyamokat is. A Református Kollégium Kecskemét és a Duna-Tisza köze egyik legjelentősebb oktatási intézménye volt, a főiskolának otthont adó Ókollégium építése 1830-ban kezdődött. Az itt töltött idő meghatározó élményeket jelentett az ifjú Muraközy számára. Tanárai nagy műveltségű, köztiszteletben álló, tudós reformátusok voltak. Legjobb barátai közé tartozott Jókai Mór, aki 1842 októberétől 1844 júliusáig Kecskeméten volt joghallgató. Az író több regényében megörökítette a legendás diák, tornamester, vívó, lovagló, és előtáncos társasági ember, valamint a 48-as szabadságharcos alakját. Festészeti próbálkozásait Jókaival együtt kezdte, majd ügyvédi gyakorlatának ideje alatt Pesten folytatta. 1848/49-ben nemzetőr százados, Kecskemét város gerillacsapatának kapitánya, majd honvéd százados. Haditettei, sikerei országos jelentőségűek. A szabadságharc leverése után Bécsben rejtőzködött, közben festészetet tanult. 1855 után városi, majd takarékpénztári hivatalnok. 1878-tól Kecskemét gazdasági tanácsnoka, ebben a minőségében jelentősen hozzájárult a város gazdasági fellendüléséhez és a Kada Elek idején megvalósult látványos városfejlesztéshez.

Jelen kiállításunk a festőművész Muraközyt mutatja be grafikáinak, festményeinek segítségével, ugyanakkor relikviái, otthonának berendezési tárgyai is láthatók a kiállítótérben.

Az oldal tetejére